Menu
Your Cart

За нас

Седалището на “ХАЙД” ЕООД е в гр.Угърчин, ул.”Плевен” № 7

Основният предмет на дейност на фирма “ХАЙД” ЕООД е изкупуване,преработка и продажба на диворастящи гъби и горски плодове. От скоро фирмата стана вносител на световноизвестната марка за пресни трюфели и преработени продукти с трюфели "Urbani Tartufii" srl.


Готовата продукция на Хайд” ЕООД се реализира изключително на външни пазари /Италия, Германия,Испания /. Предвижда се навлизането на нови пазари както и разширяването на досегашните като естествен резултат от увеличаването на капацитета на производство на дружеството. Пазарната политика на фирмата е съобразена с потребителското търсене и е ориентирана основно към износ на 4 вида диворастящи гъби – манатарка, пачи крак, майска гъба, трюфели.

Манатарка – Заема основно място в износа на дружеството. Предназначена е предимно за италианския пазар, тъй като той е традиционно най-голям консуматор на този вид гъба (60 млн. потребители в Италия и около 50 млн. италианоговорящи в САЩ).

Пачи крак – Пачият крак е изключително търсен в Франция и Швейцария. Предимство на този вид гъба е голямата устойчивост на микробиологични процеси, както и на механичен натиск, поради което може да се изнася в прясно състояние.

Майска гъба – Износът на прясна, и сушена гъба е ориентиран основно към Испания, Германия и Швейцария

Трюфели – Основен потребител на този вид гъба е Испания, Италия и Германия. Не се очакват промени в потребителското търсене на този вид продукция, тъй като Италия, Германия, Франция и са и ще си останат традиционно най-големите консуматори на диворастяща гъба. Предвижда се навлизането на нови пазари в САЩ и Канада, както и разширяването на досегашните. Чуждестранна конкуренция – основни конкуренти на България като износител на диворастящи гъби са Сърбия, Румъния, Китай, Испания и Турция. Счита се, че по вкусови качества и аромат испанската и българска гъба превъзхождат останалите /това е резултат от характерните за двете страни климатични особености/. Тъй като Испания е едновременно с това и голям консуматор на диворастящи гъби, България остава основният износител и доставчик на висококачествена продукция. Качествата на българските диворастящи гъби обаче се нуждаят от по-голяма реклама и по-силна промоция в западно-европейските и други страни. Това би позволило да се намалят прекупвачите и да се постигат още по-добри крайни цени от българските износители.